El projecte

Històries d'Alcanar és un projecte d'història local nascut l'abril del 2011. Té per objectiu ajudar-nos a descobrir el nostre passat comú, des de la prehistòria als últims fets més recents. Un projecte tan ambiciós ha de ser, necessàriament, un treball col·lectiu, per la qual cosa aquest espai està obert a totes aquelles persones que vulguen aportar voluntàriament el seu treball, interpretacions, publicacions, testimonis, fotografies... Això és el que fa d'aquest projecte més una eina que un projecte pròpiament dit, ja que, una plataforma que agrupe la nostra història local, de forma altruista i col·lectiva és una necessitat.

Alcanar és un poble ric d'història, tant per tots els testimonis conservats que ens en parlen, com per totes aquelles persones que l'han anat explicant. En tenim l'exemple en els tres Congressos d'Història local que s'hi han celebrat. Les oportunitats que ens brinda la web 2.0 poden ser una bona opció per continuar el camí ja iniciat.