dimarts, 7 de desembre del 2021

David Garcia: “Indígenes i fenicis haurien conviscut als Santjaumes durant la primera edat del ferro”

 

El que avui en dia és el Grup de Recerca en Arqueologia Protohistòrica (GRAP) porta molts anys excavant als jaciments de casa nostra. L’any 1997, un jove David Garcia i Rubert ja va participar en l’última excavació a la Moleta del Remei i, aquell mateix any també, a la primera campanya als Santjaumes. I, en anys posteriors, també a la Cogula, la Ferradura i al Castell d’Ulldecona.
Molts anys de picar pedra, literalment, i, sobretot, molts anys de recerca. Fa 2 anys i mig ja vam entrevistar-lo a Històries d’Alcanar, en aquell moment, presencialment a Barcelona. Ara ho tornem a fer virtualment -coses del teletreball i la virtualitat- per preguntar-li sobre les interessants novetats en la seua investigació. Aquest ha sigut un any de bona collita.

 

Què hi havia als Santjaumes a la primera edat del ferro?

És una molt bona pregunta. Podria semblar que després de gairebé 25 anys de treballs al jaciment el més fàcil hauria de ser ja, a aquestes alçades, poder dir si més no què és el que tenim entre mans. I el cert és que, si més no en termes d’hipòtesis, fins fa ben poc semblava que ho teníem força clar: explicàvem que Sant Jaume hauria estat en el seu moment (primera edat del ferro, 800-550 aC, pre-ibèric) una gran residència fortificada, casa i seu política alhora d’un cabdill (o cabdilla) i de la seva família, des d’on aquest senyor (o senyora) controlaria un territori més o menys extens que inclouria altres nuclis d’hàbitat, entre ells la Moleta del Remei (on hi viuria el gruix de la població, unes 500 persones), la Ferradura i el Castell d’Ulldecona (punts de control de vies de comunicació estratègiques) i la Cogula (una talaia de vigilància a mitja i llarga distància). I parlo en passat precisament perquè, com passa de vegades amb les hipòtesis científiques, quan passes a tractar de contrastar-les te n’adones que potser no estaves del tot encertat en la interpretació inicial que havies donat a l’assentament. En tot cas, el que tenim a dalt d’aquell turó dels Santjaumes és, sens dubte, un dels jaciments arqueològics més importants del país, en un estat de conservació excepcional, que a aquestes alçades ha proporcionat ja un volum d’informació extraordinari i que tot apunta que encara ha de donar moltes més sorpreses en el futur. 

 

 Quines són les principals novetats d'este any?

La principal novetat d’aquest any ha estat constatar que la funció de recinte sagrat que havíem atribuït en anys anteriors a l’àmbit A7 (com a capella) va més enllà del que pensàvem. Quan ja havíem acabat d’excavar l’interior d’aquesta capella i estàvem aixecant el paviment o nivell de circulació i, per tant, ja no esperàvem trobar-hi res més, vam descobrir que sota aquell paviment s’amagava una fossa ritual cobert aper una gran llosa de pedra. Quan la vam aixecar, vam poder comprovar que en el seu interior els constructors havien dipositat, quan aixecaven aquest espai sagrat, un parell de betils, és a dir, un parell de grans còdols representant dues divinitats. Aquest és un ritual absolutament oriental, la qual cosa ens ha permès confirmar que, efectivament, la petja fenícia en el jaciment és molt més important del que fins ara ens pensàvem.

 

Amb quines hipòtesis treballeu ara?

Precisament com a resultat dels treballs i reflexions dels darrers 4 o 5 anys hem hagut de reformular, com abans explicava, la hipòtesi principal respecte de la interpretació del jaciment. Actualment hem introduït una modificació que pot semblar petita però que és molt significativa, i que consisteix a acceptar que molt probablement en aquesta gran residència fortificada d’aquest cabdill indígena hi haurien viscut també un nombre indeterminat de fenicis coexistint amb ell i la seva família. Aquesta és la visió que marcarà la nostra recerca en els propers anys. Amb tot, i davant de les evidències, no ens tanquem en cap cas a que aquesta recerca ens porti algun dia a haver de tornar a modificar novament la hipòtesi principal de treball (tot plegat és propi de la tasca de recerca i no és res estrany) en el sentit que l’assentament sigui íntegrament fenici. En tot cas, això darrer ara com ara no ho contemplem i queda com a pla B.

 

Per què aquest complex és tan important?

Ja era important, en termes d’interpretació global d’aquest període (la primera edat del ferro) a l’àrea del nord-est de la península Ibèrica i, de fet, al conjunt de la península, atès que per primera vegada fou possible en el seu moment identificar una estructura política de tipus polinuclear en contextos protohistòrics. A més, això es produïa en un període pre-ibèric, quan fins llavors es considerava que les estructures polítiques notablement jerarquitzades que controlaven territoris més o menys extensos que incloïen un centre de poder polític i altres nuclis depenents era quelcom propi, com a molt antic, de la cultura ibèrica. Els treballs a l’àrea d’Alcanar i Ulldecona van permetre demostrar que això no era pas així i que en períodes anteriors a la cultura ibèrica això ja s’havia produït. A més, també és important per altres raons, especialment per l’extraordinari estat de conservació dels jaciments, tant en termes monumentals com pel que fa a la informació que atresoren. Amb el gir que ha donat els darrers anys la hipòtesi principal d’interpretació de Sant Jaume, pensem que la importància encara serà molt més gran en el futur ja que vindrà a canviar percepcions científiques essencials i que fins ara es consideraven molt consolidades en relació a temes cabdals com la presència fenícia estable a l’àrea del nord-est de la península Ibèrica i al moment d’inici dels processos de colonització en aquests territoris.

 

Situàvem els Santjaumes a fa vora uns 3.000 anys. Amb les noves descobertes, aquesta data es queda curta?

Els treballs de datació per paleomagnetisme, pioners a casa nostra, estan portant a considerar que la data de construcció de jaciments com Sant Jaume, Moleta o Cogula, que fins ara es dataven, com a molt antics, cap al 650 aC, caldrà portar-la molt més enrere. Com a mínim, dins del segle VIII aC, sense descartar que fins i tot pugui ser del IX aC. Fotografies cedides pel GRAP.